Partners

 

 

Bakom Radio Fri står Fanzingo

Föreningen Fanzingo driver mediehuset FANZINGO – en oberoende professionell plattform för unga personer som vill nå ut med sina idéer och tankar: i radio, genom film & tv och i skrift. Missionen är att skapa möjligheter för unga och människor i samhällets periferi att ta över en del av mediamakten genom att ta sin naturliga plats i mediebruset. Därför utvecklar Fanzingo innovativa projekt, och erbjuder våra medlemmar ett nätverk av professionella medie- och kulturarbetare som ger unga och människor i samhällets periferi möjligheten att göra sin röst hörd.
 
Fanzingo är en ideell förening med en fot i det offentliga, en i näringslivet och en i den frivilliga sektorn.

Socialstyrelsen

Radio Fri får stöd av Socialstyrelsen för att driva verksamheten på utsidan.

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och uppdraget är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

 
socialstyrelsen-logo
 
 
Tidigare samarbetspartners
 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Under 2016 genomförde Radio Fri, skolan på SIS Eknäs och Sillenskolan på SIS Lövsta ett gemensamt metodutvecklingsarbete med ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 
Syftet med arbetet var att testa och utveckla Radio Fris metoder för radioproduktion som ett pedagogiskt verktyg för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter.
 
Som en produkt av detta utvecklingsarbete och samverkan har ett handledningsmaterial tagits fram. Tanken är att materialet ska användas som ett gemensamt metodstöd och planeringsverktyg för Radio Fris producenter och SIS-skolornas pedagoger.
 
 
X-Cons

Mellan åren 2011 och 2016 hade Radio Fri sin sändningsstudio i X-Cons lokaler på Tjärhovsgatan. Bakom mikrofonerna stod ungdomar som praktiserade på X-Cons och sände på fredagar mellan klockan 16.00 och 17.00 i FM 88,9.
 
X-Cons är en ideell organisation bestående av före detta kriminella och missbrukare som hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningens syfte är att stödja och vägleda till ett hederligt och drogfritt liv.

Läs mer om X-Cons här

 
Arvsfonden 

Radio Fri fick stöd av Arvsfonden för att driva verksamheten inne på ungdomsinstitutioner  och för att driva och utveckla projektet som helhet mellan åren 2011 och 2015.
 
Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd – projektstöd och lokalstöd. De projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande och ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år.

 

 
Process kedjan
Process kedjan Och Radio fri sammarbetatde mellan 2011 och 2014. Process kedjan vänder sig till unga som lever med missbruk och kriminalitet och i utanförskap. Process Kedjan verkar för att skapa förutsättningar för dem att bryta med sina dåliga vanor och skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet.