Press

Pressmaterial

Här finns bildmaterial att ladda hem och använda i samband med intervjuer eller press runt Radio Fri.

 

Logotyp

RGB, PNG – För Användning på webben

 

CMYK, Vektor – För Användning i Trycksaker

 

Svartvit, vektor- För användning i trycksaker

 

 

Fotografier

Alla fotografier på hemsidan får användas i samband med artiklar, inlägg och övrigt material som handlar om Radio Fri. Bilderna ska alltid åtföljas av en bildbyline med fotografens namn.

 

Fotografier av Radio Fris personal (300 dpi)

Fotograf: Evalotta Helmerson
För Radio Fri

http://radiofri.se

Redaktionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier för webbpublicering (72 dpi)

Fotograf: Evalotta Helmerson
För Radio Fri

http://radiofri.se

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelanden

08.03.2013 Lansering av Radio Fri

PRESSINBJUDAN: Lansering av Radio Fri

 

Radio Fri ger unga bakom murarna en röst.

 

I veckan startar Radio Fri sina publika sändningar. I radion kommer unga som är dömda för olika typer av brott göra sina röster hörda.

 

- Unga med erfarenhet av inlåsning, kriminalitet och missbruk är en grupp som det pratas mycket om, men som hittills inte har fått dela med sig av sitt eget perspektiv i samhällsdebatten. Vi tror att en absolut nödvändighet för att minska andelen unga återfallsförbrytare, som kostar samhället många miljoner varje år, är att börja lyssna på dem. säger Hanna Samlin som är projektledare för Radio Fri.

 

Det politiska etablissemangets linje vad det gäller unga och dömda är att det behövs “hårdare tag”. Moderaterna kom för några veckor sedan med förslaget om fotboja på helgerna. Men få talar om att låta de unga själva komma till tals och berätta sin historia. Radio fri ger dem den chansen.

Arbetet med innehållet i Radio Fri sköts av tre redaktioner. En som består av ungdomar inne på låsta institutioner; en öppen redaktion i samarbete med föreningen Ung i X-Cons och en anhörigredaktion där närstående till målgruppen kan göra sina röster hörda.

 

- Innehållet i radion kommer likna en vanlig P3 -sändning där de unga själva styr innehållet och musiken. Men allt innehåll följer våra etiska riktlinjer.  Vi vill begränsa ungdomarna så lite som möjligt och inspirera dem till att utveckla sitt eget radiospråk.  Säger Melinda Wrede som är en av producenterna bakom satsningen.

 

PLATS: BISTRO BARBRO, HORNSTULLS STRAND 13

TID: 17:00 NU PÅ SÖNDAG DEN 10:E MARS

PRESSTRÄFFEN SKER I SAMARBETE MED TEMPO DOKUMENTÄRFESTIVAL. VI BJUDER PÅ DRICKA OCH ENKLARE TILLTUGG.

OSA TILL: hanna@radiofri.se eller ring 0735-76 47 42

.