Hur fungerar Radiotjänst?

Många kanske har funderat på vad Radiotjänst är och hur det fungerar och svaren hittar du i den här texten.

Mer om Radiotjänst

RIKAB också känt som Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag är ett bolag i Sverige som grundades i slutet på 80-talet. Bolaget grundades på grund av att riksdagen beslutade att flytta över ansvaret för tv-avgiften från Televerket. RIKAB ägs av SVT, SR och UR gemensamt och huvudkontoret ligger fortfarande i Kiruna.

Från slutet på 80-talet till en bit in på 2010-talet var det plikt att betala tv-licens för alla som ägde en tv. Om någon inte betalade licensen begick personen ett brott och kunde dömas till böter. På senare år hävdade RIKAB och instanserna som tillsammans äger bolaget att internetanslutna datorer och surfplattor skulle omfattas av tv-licens-lagen också. Således började bolaget kontakta alla dem som tidigare inte betalat någon tv-licens för att kräva dem på en licens. Dock fattade förvaltningsdomstolen ett beslut 2014 att lagen inte skulle ändras. Det vill säga, datorer och surfplattor med tillgång till internet skulle inte räknas som tv-mottagare i alla fall.

I början av 2019 ändrades det igen. Nu kallas det för en ”public service-avgift” och avgiften tas numera in från Skatteverket. Således förlorar Radiotjänst all sin verksamhet från och med årsskiftet 2019/2020.

Åsikter går isär

När det i början på 2000-talet började diskuteras huruvida tv-licens-avgiften skulle gälla andra hjälpmedel också som surfplattor och datorer som har tillgång till internet var åsikterna många och ämnet lite av en vattendelare. Det är förvisso en skyldighet att betala radio- och tv-avgift, men många ansåg att det var konstigt att datorer och surfplattor som långt ifrån enbart fungerar som mottagare av radio och/eller tv skulle kunna avgiftsbeläggas.

Olika domstolar har fattat beslut i olika fall och några av dem har dömts som giltiga. Däremot var det först när förvaltningsdomstolen dömde i ett fall 2014 som reglerna förändrades och webbsändningar klassades inte längre som utsändningar eller vidaresändningar.

Related Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *