Mobiltelefoni

En form av radioteknologi som används i en väldigt bred utsträckning idag är mobiltelefoni. Det är inte bara ett positivt och smart sätt att kommunicera på med tanke på att det också baseras på en form av strålning som även kan orsaka skador.

Om du exempelvis utsätts för mycket strålning i ditt arbete genom att du tvingas använda mobiltelefon eller andra sändare mycket, kan det vara värt att hålla koll på exakt vilka mängder som är okej på din arbetsplats och i din arbetsmiljö.

Vill du försäkra dig om att du är på den säkra sidan kan du använda följande tips: Håll telefonen bort från kroppen och använd handsfree när du pratar i telefon. På det sättet har du åtminstone garderat dig lite från att komma i kontakt med för mycket strålning.

Mer om mobiltelefoni

Mobiltelefoni baseras på en form av radiotelefoni som innebär att bärbara telefoner har kontakt med en basstation och via dem kan nå andra telefoner inom det allmänna telefonnätet. Det här sättet att kommunicera på innebär också en stor utveckling för samhället, precis som radion gjorde när den kom.

En mobiltelefon är således en bärbar och trådlös produkt som är anpassad för mobiltelefoni. Produkten är oftast handhållen och har idag även en rad andra funktioner än telefoni. Numera kan du exempelvis använda appar av olika slag, prata via andra plattformer och använda dig av videosamtal. Mobiltelefonin går via olika operatörers nät och inte det allmänna telefonnätet.

Det är elektromagnetiska vågor som överför informationen mellan telefonerna och basstationerna. På ett liknande sätt som radio och annat sänds med hjälp av elektromagnetiska vågor. Mobilstationen i sin tur utgörs av själva telefonen och dess SIM-kort. Det är egentligen SIM-kortet som gör det möjligt att använda telefonen överhuvudtaget eftersom det är där det unika numret sitter som hanterar all information.

I Sverige kom det första mobiltelefonsystemet redan 1956 och det kallades för ”Mobil Telefonisystem version A” och antalet abonnenter var mycket lågt. Dessutom fanns det på den tiden bara tre basstationer. Eftersom de här konstruktionerna var mycket tunga var de tvungna att monteras i en bil för att användaren skulle kunna använda dem.

I dagsläget har ungefär 99% av landets befolkning täckning för mobiltelefoni. Det är bra, men det innebär fortfarande att alla inte har täckning överallt. Dessutom tog utbyggnaden av nätet väldigt lång tid och vissa delar byggs fortfarande ut för att klara av högre frekvenser och högre belastning.

Related Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *