Radiovågor

I följande text kan du läsa mer om radiovågor och strålning. Samt om hur den här tekniken genom tiderna har använts för att sända information mellan olika sändare och mottagare.

Hertz och elektromagnetisk strålning

Heinrich Hertz var en tysk professor i fysik och han experimenterade mycket med elektromagnetisk strålning och radiovågor. Han tilldelades dessutom två medaljer för sina insatser och sin forskning. Hertz baserade sin forskning på James Maxwells teorier om ljuset som en elektromagnetisk vågrörelse, en teori som Hertz dessutom senare bekräftade stämde. Hans experiment ledde inte bara till att han lyckades få fram resultat baserade på Maxwells teorier utan han uppfann också radiovågorna på kuppen.

Den enhet som används för att mäta svängningstal och som förekommer ofta i radiobranschen är Hertz. En enhet som således är uppkallad efter Heinrich Hertz. Det går också att mäta musik i Hertz och andra ljud också.

Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning är en vågrörelse som bildas och färdas mellan tid och rum. Ett exempel på elektromagnetisk strålning är solljus, ett annat exempel är radiovågor. Som nämnt ovan var Maxwell en av de första som hade teorier och utformade ekvationer om elektromagnetiska vågor.

Det är inte bara radioteknik som baseras på elektromagnetisk strålning. Andra områden är exempelvis mikrovågsugnar som värms upp med hjälp av strålning

Strålskyddslagen och radiovågor

Det finns myndigheter som har strålning av olika slag som sitt enda område och radiovågor är definitivt en del av det. Dessutom har myndigheten sett till att det finns lagar som kan leda till fängelse som har med strålning att göra.

I den svenska lagen om elektronisk kommunikation definieras radiovågor som elektromagnetiska vågor med en frekvens på nio kilohertz eller mer, upp till tre terahertz. Lagen finns eftersom elektromagnetisk strålning kan vara farlig och därför måste alla som ansvarar för den här typen av strålning förhålla sig till strålskyddslagen. Om du bryter mot den här lagen riskerar du att dömas till böter eller fängelse.

Radiovågor i naturen och konstgjorda

Radiovågor kan uppstå naturligt i naturen, exempelvis vid kraftiga blixtnedslag. Dessutom är solljus ett exempel på elektromagnetisk strålning som radiovågorna anses vara en del av. Annars konstrueras radiovågor mest på konstgjord väg.

Det som kännetecknar en radiovåg eller radiosignal är att det är den mest lågfrekventa formen av elektromagnetisk strålning. Det innebär att radiovågen eller signalen har en frekvens på 300 gigahertz ner till tre kilohertz. Motsvarande våglängder till ovan nämna siffror är mellan 100 kilometer långa ner till en millimeter långa.

Radiovågor används främst som ett verktyg för att skicka information och kommunicera via radio. Vissa radarsystem är även beroende av radiovågor för att fungera ordentligt. Dessa radarsystem användes förr ofta i båtar och andra fordon, men idag har de delvis blivit ersatta av andra mer moderna och digitala tekniker.

Related Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *