True crime podcasts

Det finns podcasts om i stort sett alla upptänkliga ämnen. En av de populära genrerna är dock true crime. Många lyssnare är intresserade av att höra om verkliga brottsfall, något som återspeglas i det stora antal podcasts som avhandlar detta ämne på olika sätt och i olika format. Här nedan tipsar vi om några krim-podcasts…