Maxwell, Marconi och kort om Tesla

Nedan kan du läsa mer om några av de stora namnen bakom radiovågorna och radions uppkomst. Det finns dessutom hela institut som ägnat sin verksamhet åt det som de här männen påbörjade och utvecklade.

James Clerk Maxwell

Maxwell var en brittisk matematiker och fysiker vars arbete ledde till många bra teorier som i sin tur ledde till elektromagnetisk strålning, radiokommunikation och mycket annat. Han var verksam som professor i experimentell fysik vid Cambridge och han fick en rad utmärkelser för sin forskning under sin tid som professor vid Cambridge. Bland annat uppmärksammades hans uppsats om de magnetiska kraftlinjerna.

Dessutom publicerade han annan forskning inom området elektromagnetism också. Bland annat en sammanställning av olika ekvationer som beskriver elektromagnetisk strålning som fenomen. Hans teorier blev kanske ännu mer kända något decennium senare när Helmholtz och Hertz på olika sätt lyckades bevisa att Maxwells teorier gick att bevisa i praktiken också.

Som om allt ovan inte skulle vara nog bidrog Maxwell till det som skulle komma att bli den allra första fotografiska färgbilden. Bilderna togs av den kända fotografen Thomas Sutton och principen baserade sig på att det togs tre bilder med olika filter på samma objekt, sedan sammanfördes de tre bilderna och tillsammans bildade de en färgbild.

Guglielmo Marconi

Marconi var en italiensk uppfinnare och fysiker som föddes ett par år efter att Maxwell hade publicerat sina teorier. Trots det var Marconi en av dem som skulle ägna sig åt att försöka experimentera med just Maxwells forskning, dock först som vuxen.

Som nämnt ovan var det Maxwell som sammanställde och finslipade ekvationerna och som uppfann teorierna som elektromagnetisk strålning baserar sig på. På samma sätt som det var bland annat Hertz som i sin tur provade teorierna i praktiken och som uppfann radiovågorna och strålningen under 1880-talet, men, det var bland annat Marconi som faktiskt upptäckte vad radiovågorna kunde användas till.

Det var som ung student som Marconi började intressera sig för Maxwells teorier och Hertz upptäckt och han var snabb med att börja experimentera med Hertz radiovågor själv. På det viset upptäckte han hur de kunde användas och vad de kunde användas till. Det var nämligen Marconi som uppfann den så kallade ”gnistsändaren”. Hans system och uppfinning fick stora framgångar och de användes särskilt som sätt för fartyg att kommunicera med varandra och en central på land.

Nikola Tesla

Marconi var inte ensam med att experimentera med Hertz radiovågor. Nikola Tesla var den som fick patent på hur radiovågorna och elektromagnetisk strålning kunde användas. Hans patent och arbete har bland annat gett oss modern växelströmsteknik som banade väg för hela den industriella revolutionen.

Related Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *