Public service

I public service i Sverige ingår bland annat Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion (UR). Mer information om public service i både Sverige och andra delar av världen går att hitta nedan.

Vad innebär public service?

Kort sammanfattat innebär public service i allmänhetens tjänst, det vill säga, allmännyttig radio eller tv. Den radio- och tv-verksamhet som omfattas av public service måste vara reklamfri och objektiv. I Storbritannien där begreppet först myntades är bland annat BBC en del av deras public service. BBC brukar förövrigt kallas för begreppets moder då det var där det skapades. Tyvärr har begreppet public service blivit lite urvattnat i andra länder i världen där kanaler som exempelvis inte är tillräckligt objektiva fortfarande ingår i landets public service.

Idag finns det gott om tv- och radiokanaler som konkurrerar med både de svenska och andra länders public service-kanaler. Det har inneburit ett större utbud och i vissa fall också ett mer varierat utbud eftersom de andra kanalerna inte har samma regler att förhålla sig till.

Public service finansieras i stor utsträckning av radio- och tv-avgiften. Den kommer dessutom byta namn och till viss del också form i början av 2020. Nu kommer avgiften istället kallas för public services-avgiften.

Related Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *