Radion som möbel

Vissa produkter stiger och sjunker snabbt i populäritet. Att vissa produkter kan vara inne ena stunden och helt ute den andra kan bero på många saker. Men, en av dem som är de främsta orsakerna de senaste decennierna är att de tekniskt sätt inte går att använda eller längre fyller samma funktion. Hit hör radion som möbel.

Radion som en del av inredningen

Under slutet på 40-talet och i början av 50-talet blev radion allt mer en produkt som fanns i alla människors hem. Det var bra på många sätt, dels är radion fortfarande ett fiffigt sätt att sprida information på och dels användes den som statussymbol och vissa modeller var mer populära än andra.

Det var i samband med att transistorn uppfanns i mitten på 40-talet som transistorradion kunde uppfinnas. Till en början var transistorerna väldigt opålitliga och de klarade inte särskilt höga frekvenser och även om radiovågor inte nödvändigtvis behöver sändas på särskilt höga frekvenser för att komma fram var det inte en ultimat lösning till en början. För radioapparater användes bland annat elektronrör istället.

Det var först med frekvensmodulering (FM) som krav på sändningarna som radion slog igenom på allvar. Den här typen av radiovågor har en relativt kort räckvidd och sänds därför mest på nationell basis. Dessutom blev radiosändningarna mer och mer beroende av att bli godkända av ITC (International Telecommunication Commission) och andra liknande organisationer eftersom det började dyka upp fler och fler radiostationer.

I takt med att radion började utvecklas som möjlighet att sprida information ville fler och fler människor införskaffa den. Dessutom var den modern ny teknik som också förde en viss status med sig. Var uppfinnarna inte tänkte på till en början var dock att radion var tvungen att se ut på ett visst sätt för att de flesta skulle vilja köpa den också. Den skulle således inte bara fungera bra utan se bra ut också.

Under historiens gång har radions utformning som en del av inredningen förändrats. Till en början var det ofta något som stod framme för att senare bli en produkt som helst skulle få plats i ett skåp. Dessutom fick radion gärna matcha den övriga inredningen om den skulle stå framme så att de som lyssnade samtidigt också hade något fint att titta på.

Related Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *